Općinska organizacija HDZ-a Virje

Općinska organizacija HDZ-a Virje

Predsjednik: Davor Čižmešinkin

Potpredsjednici: Danijel Botinčan, Mladen Mesarov

Članovi Općinskog odbora: Mirko Perok, Robert Đuranić, Ivica Frajt, Vesna Lovković, Tomislav Embreuš, Marina Petrušić, Darko Pintar, Ivan Rerih, Ana Seleš, Tomislav Senjan

Tajnica: Željka Hasan

Županijska organizacija HDZ-a Koprivničko - križevačke županije

Kontakt

J. Vargovića 1/II (drugi kat)

48000 Koprivnica