Općinska organizacija HDZ-a Rasinja

Općinska organizacija HDZ-a Rasinja

Predsjednik: Zvonimir Fajfarić

Potpredsjednici: Stjepan Samoborec, Slavko Štampfl

Članovi Općinskog odbora: Renato Hunjec, Mario Međimorec, Vjekoslav Pintarić, Nenad Tišljar

Tajnik: Mario Međimorec

Županijska organizacija HDZ-a Koprivničko - križevačke županije

Kontakt

J. Vargovića 1/II (drugi kat)

48000 Koprivnica