Općinska organizacija HDZ-a Podravske Sesvete

Općinska organizacija HDZ-a Podravske Sesvete

Predsjednik: Marko Derežić

Potpredsjednici: Krunoslav Posavec, Matija Šerbeđija

Članovi: Ana-Marija Bratanović, Berislav Bregovec, Ivan Derežić, Damir Drvenkar, Ana-Marija Đipalo, Žana Magdić, Ivan Mikša, Ivan Nađ, Mihael Škriljak

Tajnik: Kristijan Cugovčan      

Županijska organizacija HDZ-a Koprivničko - križevačke županije

Kontakt

J. Vargovića 1/II (drugi kat)

48000 Koprivnica