Općinska organizacija HDZ-a Peteranec

Općinska organizacija HDZ-a Peteranec

Predsjednik: Krešimir Matijašić

Potpredsjednici: Mario Gaži, Velimir Vrlec

Članovi Općinskog odbora: Stjepan Turi, Ivan Vrban, Kasijan Blažek, Valentina Blažek, Zdravko Matijašić, Siniša Rabar, Katarina Ugrenović, Zlatko Betlehem, Karla Franjkić, Nada Krsnik, Branko Šimota, Zdenko Franjkić, Tomislav Alečković

Tajnik: Stjepan Turi

Županijska organizacija HDZ-a Koprivničko - križevačke županije

Kontakt

J. Vargovića 1/II (drugi kat)

48000 Koprivnica