Općinska organizacija HDZ-a Legrad

Općinska organizacija HDZ-a Legrad

Predsjednik: Igor Horvat

Potpredsjednici: Mihael Andrić, Ivica Rašanec

Članovi Općinskog odbora: Zdravko Međimorec, Karlo Dinhof, Stjepan Šalamon, Ivana Halapija, Danijel Miljak, Ivica Rašanec, Mihael Andrić

Tajnik: Karlo Dinhof

Županijska organizacija HDZ-a Koprivničko - križevačke županije

Kontakt

J. Vargovića 1/II (drugi kat)

48000 Koprivnica