Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2024. - odaziv do 16,30 sati

Srijeda, 17 Travanj 2024 17:21

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2024. - odaziv do 16,30 sati

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

II. izborna jedinica

KRIŽEVCI - 48,42 %

GORNJA RIJEKA - 46,25 %

KALNIK - 49,75 %

RASINJA - 46,40 %

SOKOLOVAC - 45,40 %

SVETI IVAN ŽABNO - 44,62 %

SVETI PETAR OREHOVEC - 46,14 %

 

IV. izborna jedinica

KOPRIVNICA - 56,60 %

ĐURĐEVAC - 57,49 %

DRNJE - 46,71 %

ĐELEKOVEC - 50,68 %

FERDINANDOVAC - 53,08 %

GOLA - 44,49 %

HLEBINE - 50,16 %

KALINOVAC - 53,21 %

KLOŠTAR PODRAVSKI - 49,93 %

KOPRIVNIČKI BREGI - 44,76 %

KOPRIVNIČKI IVANEC - 50,58 %

LEGRAD - 48,19 %

MOLVE - 49,50 %

NOVIGRAD PODRAVSKI - 45,82 %

NOVO VIRJE - 47,45 %

PETERANEC - 48,98 %

PODRAVSKE SESVETE - 44,98 %

VIRJE - 46,07 %

 

SJEDIŠTE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KOPRIVNICA 2024. - 11,30 sati - 28,84 %    16,30 sati - 56,60 % 
                     2020.  - 11,30 sati - 19,69 %    16,30 sati - 35,66 %
 
 

 

 

Poslijednja izmjena dana Srijeda, 17 Travanj 2024 17:31

Županijska organizacija HDZ-a Koprivničko - križevačke županije

Kontakt

J. Vargovića 1/II (drugi kat)

48000 Koprivnica