Gradska organizacija HDZ-a Đurđevac

Gradska organizacija HDZ-a Đurđevac

Predsjednik: Rajko Gašparić

Potpredsjednici: Željko Turbelija, Tomislav Gračan, Robert Bajsar, Dražen Štefanić

Članovi Gradskog odbora: Hrvoje Parag, Ivan Kolar, Marko Kolarević, Verica Rupčić, Luka Bukovčan

Tajnica: Željka Pucan

Županijska organizacija HDZ-a Koprivničko - križevačke županije

Kontakt

J. Vargovića 1/II (drugi kat)

48000 Koprivnica